Skip to main content

Elementary Games, gevestigd op Hélène Swarthlaan 21, 1422 KG Uithoorn, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonlijke data zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
https://elementarythegame.com
Hélène Swarthlaan 21
1422 KG Uithoorn
Nederland

Persoonlijke gegevens die Elementary verwerkt

Elementary Games verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt en/of omdat u die zelf aan ons geeft.
Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Speciale en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de bedoeling om informatie te verzamelen van bezoekers onder de 16 jaar. Echter kunnen wij de leeftijd van bezoekers niet controleren. Wij adviseren ouders daarom om betrokken te zijn bij de online acitiveiten van hun kinderen, om te voorkomen dat data wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u gelooft dat wij, zonder dergelijke toestemming, informatie bezitten over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elementarythegame.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor verwerken wij persoonlijke gegevens

Elementary Games verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het sturen van onze nieuwsbrief (mits u zich heeft ingeschreven)
  • U bellen of e-mailen over uw bestelling
  • U te informeren over veranderen in onze diensten of producten
  • Om uw bestelling te bezorgen

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens

Elementary Games bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om u te voorzien van onze diensten.

Persoonsgegevens delen met externe partijen

Elementary Games deelt uw gegevens alleen met externe partijen wanneer dat benodigd is om te voldoen aan onze diensten of aan wetgeving. In het geval dat een ander bedrijf uw data voor ons verwerkt, sluiten wij een overeenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en betrouwbaarheid te verzekeren. Elementary Games blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, en vergelijkbare technieken, in gebruik

Elementary Games gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen onze verwerkingsmethode, en u heeft recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om alle gegevens te ontvangen die wij over u bezitten.
Als u bezwaar wilt maken, uw gegevens wilt opvragen of als u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een verzoek naar info@elementarythegame.com.

Om te verzekeren dat het verzoek door u is gemaakt, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen in het bericht. Dit moet bevatten: paspoortfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en een afgedekt BSN (voor uw privacy). Elementary Games tracht zo spoedig mogelijk te antwoorden op uw aanvraag, en antwoordt in ieder geval binnen vier weken.
Elementary Games wil bij deze ook benoemen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is mogelijk via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Elementary Games neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaring en ongeautoriseerde modificaties tegen te gaan. Als u gelooft dat uw persoonsgegevens niet goed worden beschermd of dat er tekenen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@elementarythegame.com.